18 Май

18 Май
Йоан 4:24; Исая 55:8-9


ЕЛА ПРИ МЕН

с всичките си планове. Поклони Ми се с Дух и истина, като оставиш славата Ми да осияе цялото ти същество. Довери Ми се и Ме остави да те преведа през този ден, като изпълня Св

оите цели на Своето време. Подчини стотиците си планове на Моя Върховен план. Аз съм Господар на всяка област от живота ти!

Предизвикателството пред теб е да Ми се довериш и да търсиш Моята воля за всеки ден. Не следвай сляпо обичайния си график, защото ще пропуснеш онова, което съм приготвил за теб. Както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от твоите пътища и Моите помисли – от твоите помисли.

Leave a Reply