18 Февруари

18 Февруари
Софония 3:17; Псалм 73:23-26


АЗ СЪМ С ТЕБ.

Тези четири думи са като защитна мрежа, която те предпазва от пропадане в ямата на отчаянието. Тъй като си човешко същество, винаги ще имаш върхове и спадове в живота си. Но Моето присъствие смекчава спадовете ти. Понякога може да имаш усещането, че летиш надолу с главата, когато хора, на които си разчитала, те предадат и изоставят. Но в мига в който си спомниш, че Аз съм с теб, перспективата ти се променя радикално. Вместо да оплакваш живота си, можеш да се обърнеш за помощ към Мен. Спомни си, че съм с теб, че те държа за дясната ръка, водя те чрез съвета Си и един ден ще те въведа в славата Си. Точно от тази перспектива се нуждаеш: от сигурността на Моето присъствие и славната надежда за Небето.

Leave a Reply