18 Юни

18 Юни
Ефесяни 1:4; Притчи 16:9; Еремия 29:11; Ефесяни 1:13-14


ТИ СИ МОЕТО ВЪЗЛЮБЕНО ДЕТЕ

Избрал съм те отпреди създанието на света, за да ходиш с Мен по пътеки, начертани специално за теб. Старай се да вървиш в крак с Мен, вместо да се опитваш да прозреш в плановете Ми за теб. Ако повярваш, че мислите Ми за теб са за добро, а не за зло, можеш да се отпуснеш и да се наслаждаваш на настоящия момент.

Надеждата и бъдещето ти се коренят в небето, където те очаква вечно блаженство. Нищо не може да те лиши от наследството от несметни богатства и благополучие. Понякога те оставям да надзърнеш в славното си бъдеще, да те насърча и да те подтикна да продължиш напред. Но ти трябва да се стремиш да стоиш близо до Мен. Аз определям темпото в зависимост от твоите нужди и Моите цели.

Leave a Reply