19 Април

19 Април
Еремия 31:3; Исая 61:10; Псалм 31:16; Псалм 107:8


ОБИЧАМ ТЕ

независимо от това как се представяш. Понякога се чувстваш неудобно, чудиш се дали правиш достатъчно, за да заслужиш Моята любов. Колкото и да е образцов животът ти, отговорът на този въпрос винаги ще бъде „не”. Твоето поведение и Моята любов са две съвършено различни неща, с които трябва да си наясно. Аз те обичам с вечната Си Любов, която е безгранична и безусловна, и струи от вечността. Загърнал съм те с мантия на правда и това е неотменим факт. Никой и нищо не е в състояние да го промени. Ето защо твоите постижения нямат връзка с любовта Ми към теб. Самата ти способност да преценяваш как се справяш в даден ден е накърнена. Ограничената ти човешка перспектива и крехкият ти емоционален и физиологичен баланс изопачават преценката ти.

Предай на Мен безпокойството си, че не се справяш както трябва и приеми в замяна Моята вечна любов. Опитай се да осъзнаваш любящото Ми присъствие във всичко, което вършиш и Аз ще направлявам стъпките ти.

Leave a Reply