19 Май

19 Май
1 Коринтяни 13:12; Псалм 29:11


ИСКАМ ДА ЗНАЕШ

че си на сигурно и защитено място в Моето присъствие и това е факт, напълно независим от твоите чувства. Ти си на път към Небето и нищо не е в състояние да те отклони от целта. Един ден ще Ме видиш лице в лице и радостта ти няма да има равна според земните стандарти. Но знай, че още отсега съм постоянно до теб и ще ходя с теб до края на времето и през вечността.

Въпреки че Моето присъствие ти е обещано и гарантирано, когато забравяш, че съм с теб, можеш да изпитваш самота или страх. Затова съсредоточавай се в присъствието Ми и се изпълвай с Моя мир, в който излизат наяве негативните ти чувства.

Leave a Reply