2 Април

2 Април
Филипяни 4:19; 2 Коринтяни 4:17


ОБЕЩАЛ СЪМ

да посрещам всичките ти нужди според Моето богатство в слава. Най-дълбоката ти постоянна потребност е Моят мир. Посял съм Мир в сърцето ти, където обитавам, но там растат и плевели, които го задушават: гордост, безпокойство, себичност, неверие. Аз съм Градинарят и Моята работа е да плевя градината на сърцето ти, което върша по различни начини. Когато утихваш в присъствието Ми, осиявам сърцето ти с Моята чудна светлина. В нея мирът Ми цъфти, а бурените изсъхват. Понякога изпращам изпитания в живота ти. И когато Ми се доверяваш насред трудностите, мирът Ми нахлува и поглъща всяко безпокойство. Благодари Ми за трудностите, в които осезаваш и оценяваш по-пълно Моя Мир.

Leave a Reply