2 Май

2 Май
Притчи 29:25; Йоан 10:10


КОГАТО ЖИВЕЕШ С МЕН

се наслаждаваш на изобилен живот. Научаваш се да цениш трудностите и изпитанията, защото те разширяват разбирането ти за Моето присъствие. Задачите, които преди са те плашели, се превръщат в чудесни възможности да се наслаждаваш на Моята близост. Когато се чувстваш изморена, помни, че Аз съм твоята сила и се облягай на Мен. Радвам се, когато се обръщаш все по-често към Мен, особено когато си сама.

Когато си с други хора, често губиш от поглед Моето присъствие. Страхът ти да не разочароваш другите те прави зависима от тях и те се превръщат в твой фокус. Щом осъзнаеш това, прошепни името Ми; този дребен жест на доверие Ме извежда на първо място в съзнанието ти. И докато се наслаждаваш на близостта Ми, Моят живот може да тече от теб към другите. Това е изобилният живот!

Leave a Reply