2 Март

2 Март
Йоан 11:25; Матей 11:28-29; 1 Петър 1:8-9


АЗ СЪМ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО И ЖИВОТЪТ

Вечният живот струи от Мен. Хората търсят живот по много неправилни начини: отдават се на мимолетни удоволствия, трупат пари и блага, опитват се да отрекат неизбежните белези на стареенето. А през това време Аз безвъзмездно предлагам изобилен живот на всеки, който се обърне към Мен. Като идваш при Мен и вземаш Моето иго върху си, Аз те изпълвам със Своя живот. Така съм избрал да живея в материалния свят и да изпълнявам целите Си. Така те и благославям с неизказана и преславна радост. Радостта е Моя и славата е Моя, но Аз те дарявам с тях, като живееш в Моето присъствие и се изпълваш с Духа Ми, за да се изявявам чрез теб.

Leave a Reply