2 Февруари

2 Февруари
Римляни 12:2; Псалм 105:4


ОБНОВЯВАМ УМА ТИ

Когато мислите ти текат свободно, те гравитират около проблемите ти. Фокусираш се върху даден проблем и го премисляш ли, премисляш, опитвайки се да намериш най-правилното разрешение. Силата ти е изцедена до капка, но най-лошото е, че Ме губиш от полезрението си.

Обновеният ум е съсредоточен върху Мен. Тренирай ума си да Ме търси във всеки един момент, във всяка една ситуация. Понякога Ме откриваш в обкръжението си: птича песен, от която душата ти литва, усмивка на любимия, златен залез. Друг път трябва да се вглъбяваш, за да Ме откриваш. Защото Аз съм в теб. Търси лицето Ми, говори Ми и Аз ще просветлявам ума ти.

Leave a Reply