2 Юни

2 Юни
Псалм 46:10; 1 Йоан 3:2


ОТПУСНИ СЕ В СВЯТОТО МИ ИЗЦЕЛИТЕЛНО ПРИСЪСТВИЕ

Утихни, докато преобразявам сърцето и ума ти. Освободи се от грижите и тревогите си, за да можеш да получиш Моя мир. Престани да се надпреварваш и знай, че Аз съм Бог.

Не бъди като фарисеите, които са си трупали постановления и правила, създавайки своя форма на „благочестие”. Те дотолкова са били оплетени в собствените си разпоредби, че Аз изобщо не съм бил в полезрението им. И днес мнозина робуват на човешки правила за водене на християнски живот. Техният фокус е повече в делата, отколкото в Мен.

Само като Ме познаваш отблизо, можеш да станеш подобна на Мен. Това изисква да прекарваш време насаме с Мен. Освободи се, отпусни се, утихни и знай, че Аз съм Бог.

Leave a Reply