2 Януари

2 Януари
Псалм 105:4; Лука 10:39-42


ОТПУСНИ СЕ В МОЕТО ИЗЦЕЛИТЕЛНО ПРИСЪСТВИЕ.

Докато се стремиш да се потопиш в Моето присъствие, мислите ти препускат напред към задачите и проблемите на деня. Насочи ума си към Мен за освежаване и обновяване. Така, докато се съсредоточаваш в Мен, светлината Ми ще попива в теб и Аз ще те подготвям да посрещнеш предизвикателствата на деня. Когато жертваш от времето си за Мен, това радва Мен и укрепва теб. Не пренебрегвай времето ни заедно. Съпротиви се на напиращите задачи и задължения. Избрала си добрия дял, който не ще се отнеме от теб.

Leave a Reply