20 Април

20 Април
Марк 4:39; Второзаконие 31:6; Псалм 46:2; Псалм 73:23-24


НЕ СЕ СТРАХУВАЙ,

защото Аз съм с теб. Чуй как казвам на твоето неукротимо сърце: „Млъкни и утихни.” Независимо какво се случва, Аз никога няма да те оставя и никога няма да те забравя. Нека тази истина попие в ума ти и сърцето ти, докато то започне да прелива от радост. Затова, ако би се и земята поклатила, и планините се преместили сред моретата, ти няма да се уплашиш!

Медиите от сутрин до вечер леят лоши новини. Ако минеш на тази диета, ще се разболееш. Вместо да се фокусираш върху променливите черни хроники, се настрой на вълната на Вечния и Непроменяемия. Остави Божието Слово да насища ума и сърцето ти и ще ходиш непоколебимо в пътя на Живота. Дори да не знаеш какво ще се случи утре, можеш да си абсолютно сигурна в крайната си дестинация. Хванал съм те за дясната ръка, чрез съвета Си ще те водя и след това ще те приема в славата Си.

Leave a Reply