20 Май

20 Май
1 Йоан 1:7; Исая 61:10; Йоан 8:12


КОГАТО ГРЕХОВЕТЕ ТИ ЗАПОЧНАТ ДА ТЕГНАТ

върху теб, идвай при Мен. Изповядвай грешките си, за които знам всичко още преди да промълвиш и дума. Стой в светлината на Моето присъствие и приемай прошка, освещение и изцеление. Помни, че съм те облякъл в Моята праведност, така че нищо не може да те отлъчи от Моята любов. Всеки път когато се спъваш и падаш, Аз съм до теб, за да те привдигам.

Човек по принцип се опитва да се скрие от греха си и търси убежище в тъмнината, където се отдава на самосъжаление,
осъждение, обвинения и омраза. Но Аз съм Светлината на света и Моето сияние разпръсква мрака. Ела при Мен и остави светлината Ми да те осияе, като прогони всеки мрак от сърцето ти и те изпълни с Моя мир.

Leave a Reply