20 Март

20 Март
2 Коринтяни 5:5; 2 Коринтяни 3:17; Псалм 50:14


БЛАГОДАРИ МИ ЗА СЛАВНИЯ ДАР – СВЯТИЯ МИ ДУХ

Когато Ми принасяш жертва на благодарност, независимо от настроенията си, отваряш простор за действието на Духа Ми. Това поражда още по-голяма благодарност и по-голяма свобода, докато сърцето ти не започне да прелива от признателност.

Аз изливам благословения върху теб всеки ден, но ти понякога не ги долавяш. Когато умът ти е съсредоточен върху нещо негативно, не виждаш нито Мен, нито дарбите Ми. С вяра Ми благодари за всичко, което занимава мислите ти. Така ще бъде премахната преградата помежду ни и ще Ме намериш.

Leave a Reply