20 Февруари

20 Февруари
Колосяни 3:15; Колосяни 1:27


НАУЧИ СЕ ДА ЖИВЕЕШ

съсредоточена в Мен. Аз обитавам в дълбините на твоето същество, в единение с твоя дух. На това дълбоко ниво царува Моят мир. Няма да откриеш траен мир в света около теб, в обстоятелствата или в човешките взаимоотношения. Външният свят постоянно се променя под проклятието на тлението и смъртта. Но дълбоко вътре в теб има златна мина, която чака да бъде проучена. Отдели си време да се потопиш в богатствата на Моето насищащо присъствие. Искам животът ти да е фокусиран в Мен. Аз съм Христос в теб, надеждата за славата.

Leave a Reply