20 Януари

20 Януари
Исая 55:9-11; Еремия 29:11


ПРЕДАЙ ТОЗИ ДЕН В МОЯТА РЪКА.

Като го планираш, помни, че Аз подреждам обстоятелствата в живота ти. В дните, когато всичко върви гладко, според твоите планове, може и да не усещаш върховното Ми присъствие. Но в дните, когато твоите планове се осуетяват, непременно Ме търси! Аз може да извършвам нещо важно в живота ти, нещо, което се разминава с очакванията ти. В такива моменти стой във връзка с Мен и приемай Моята воля, Моя път, като по-добър от твоя. Не се опитвай да разбираш какво се случва. Просто Ми се довери и Ми благодари предварително за доброто, което ще произтече от това. Аз зная мислите, които имам за теб, мисли за добро, а не за зло. За да ти дам бъдеще и надежда.

Leave a Reply