21 Април

21 Април
Битие 1:26-27; Римляни 8:6


ОСТАВИ МЕ ДА ПОЕМА КОНТРОЛ НАД УМА ТИ.

Умът е най-неспокойната част от теб. Дълго след като си се научила да обуздаваш езика си, мислите ти продължават да предизвикват волята ти и да се издигат високо против Мен. Човекът е върхът на Моето творение и човешкият ум е извънредно сложно нещо. Аз рискувах всичко, като те дарих със свободата да мислиш. Това е дадена ти от Мен привилегия, която те отличава от животните и роботите. Създал съм те по Свой образ и подобие – рисковано близко сходство.

И макар че чрез проливането на Своята кръв съм те изкупил напълно, умът ти е последната крепост на бунта и непокорството. Отвори ума си за Моята лъчезарна светлина. Когато умът ти е под контрола на Духа Ми, си изпълнена с живот и мир.

Leave a Reply