21 Март

21 Март
Исая 12:2-3; Псалм 21:6


ДОВЕРИ МИ СЕ И НЕ СЕ БОЙ,

защото Аз съм твоята сила и твоята песен. Само си помисли какво означава да Ме имаш като твоя Сила. Аз със слово извиках вселената в съществуване. Моята сила е абсолютно неограничена! Когато е посветена на Мен, човешката слабост е като магнит, привлича Силата Ми. Страхът обаче може да блокира притока й към теб. Вместо да се
опитваш да се пребориш със страховете си, Ми се довери. Когато общуваш с Мен и Ми се доверяваш, подкрепата Ми е безгранична.

Помни, че Аз съм също и твоята Песен. Искам да споделяш радостта Ми, да осъзнаваш присъствието Ми. Радвай се, докато пътуваме заедно към Небето. Да пеем в един глас Моята Песен.

Leave a Reply