21 Февруари

21 Февруари
Колосяни 2:6-7; Псалм 141:8 1 Петър 5:7


ДОВЕРИЕТО И БЛАГОДАРНОСТТА

ще те преведат спокойно през този ден. Доверието те предпазва от тревогата и натрапчивите мисли. Благодарността те предпазва от критикуването и роптаенето: тези „сродни грехове”, които така лесно те „сплитат”.

Да държиш погледа си върху Мен означава да Ми се доверяваш – свободен избор, който трябва да правиш десетки пъти на ден. Колкото повече избираш да Ми се доверяваш, толкова по-лесно става. В мозъка ти се изграждат синапсиси на доверието. Изтласкай проблемите в периферията на ума си, за да мога Аз да бъда в центъра. Така се фокусираш в Мен и предаваш грижите си на Мен.

Leave a Reply