21 Януари

21 Януари
Второзаконие 33:27; Римляни 8:39


ИСКАМ ДА БЪДЕШ ИЗЦЯЛО МОЯ

Освобождавам те от всякакви други зависимости. Твоята сигурност е единствено в Мен – не в хора и обстоятелства. Да зависиш само от Мен означава често пъти да ходиш по въже, уверена в подпорката на вечните мишци. Не се страхувай, че ще паднеш. Погледни към Мен. Аз съм винаги пред теб и те призовавам да продължаваш напред – стъпка по стъпка. Нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание може да те отлъчи от Моето любящо присъствие.

Leave a Reply