21 Mай

21 Mай
Римляни 8:31-32; Михей 7:7


АЗ, СЪЗДАТЕЛЯТ НА ВСЕЛЕНАТА

съм с теб и воювам за теб. Какво повече може да ти трябва?

Когато усетиш някаква липса, то е защото не се свързваш с Мен на по-дълбоко ниво. Аз ти предлагам изобилен живот; доверявай Ми се, като отказваш да се безпокоиш за каквото и да било.

Безпокоят те не толкова бурните събития, колкото мислите ти свързани с тях. Умът ти трескаво работи и търси изход от дадена ситуация, за да бъде постигнат резултата, който желаеш. Мислите ти като гладни вълци кръжат около проблема. Решена да върви всичко според плановете ти, забравяш, че Аз съм в контрол на живота ти. Единственият лек е да пренасочиш фокуса си от проблема към Моето присъствие. Спри да се опитваш с човешки усилия да подредиш нещата – стой и гледай какво ще направя. Аз съм Господ!

One thought on “21 Mай

Leave a Reply