22 Май

22 Май
1 Петър 5:6; Йоан 14:6


КОГАТО НЕЩАТА НЕ ВЪРВЯТ

както ти се иска, приеми го. Ако се отдадеш на съжалението, то може да прерасне в негативизъм. Помни, че Аз съм господар над обстоятелствата в живота ти и се смири под мощната Ми десница. Радвай се на това, което правя в живота ти, дори и да е отвъд твоето разбиране.

Аз съм Пътят, Истината и Животът. В Мен имаш всичко, от което се нуждаеш, както за този живот, така и за бъдещия. Не оставяй светът да обърка мислите ти или да измести фокуса ти. Предизвикателство е да продължаваш да се взираш в Мен, независимо какво се случва около теб. Когато съм в центъра на мислите ти, можеш да гледаш на обстоятелствата през Моята перспектива.

Leave a Reply