22 Март

22 Март
Филипяни 4:4; Псалм 95:1-2; Псалм 9:10


РАДВАЙ СЕ И БЪДИ БЛАГОДАРНА!

Докато минаваш с Мен през този ден, се упражнявай да Ми се доверяваш и да Ми благодариш. И Моят мир ще се влива в теб. Благодарността те издига над обстоятелствата.

Едни от най-великите Си дела извършвам чрез хората с благодарни, изпълнени с доверие към Мен сърца. Вместо да планираш и да преценяваш, се упражнявай да Ми се доверяваш и да Ми благодариш непрестанно. Така променената ти нагласа ще извърши революция в живота ти.

Leave a Reply