22 Януари

22 Януари
Псалм 52:8; Притчи 3:5-6


СТРЕМИ СЕ ДА МИ СЕ ДОВЕРЯВАШ

във всичко. Онова, което те безпокои, често е възможност за растеж. Вместо да бягаш от предизвикателствата, приемай ги с жаждата да получиш всички благословения, скрити в трудностите. Ако вярваш, че съм Върховен господар във всяка област от живота ти, по-лесно ще Ми се доверяваш във всяка ситуация. Не пилей енергията си да съжаляваш, че нещата не са такива, каквито си очаквала или да си представяш какви биха могли да бъдат. Започни още сега да ги приемаш такива каквито са и да търсиш Моя път сред лабиринта от обстоятелства.

Доверието е като тояга, на която можеш да се опираш по стръмния си път нагоре с Мен. Ако постоянно Ми се доверяваш, тоягата ще поема тежестта ти. Уповавай се на Мен, доверявай Ми се с цялото си сърце.

Leave a Reply