23 Април

23 Април
Псалм 141:8; Псалм 16:11


ДРЪЖ ФОКУСА СИ ВЪРХУ МЕН

не само за насока, а за изпълване със сила. Аз никога не те водя към нещо, без да ти дам способността и силата да го извършиш. Ето защо е толкова важно да търсиш Моята воля във всичко, което правиш. Много християни се борят с прегаряне в служението, защото смятат, че е недуховно да отказват, и работят за Бога според максимата колкото повече, толкова по-добре.

За да знаеш волята Ми, трябва да разговаряш с Мен – да се потапяш в Моето присъствие. Това не е почетна задача, а чудна привилегия. И Аз ще ти показвам пътя на Живота; в Моето присъствие има пълнота от радост; вдясно от Мен – вечно веселие.

Leave a Reply