23 Май

23 Май
Колосяни 2:2-3; Исая 33:6


ПОСРЕЩАЙ ВСЕКИ НОВ ДЕН

с желанието да Ме намериш. Преди да станеш от леглото, Аз вече съм приготвил пътя, по който ще те преведа през този ден. Заложил съм по него скрити съкровища. Някои от тези съкровища са изпитания, предназначени да те освободят от земни окови, други са благословения, които разкриват присъствието Ми: слънцето, цветята, птиците, приятелствата, отговорените молитви. Аз не съм изоставил този съсипан от греха свят; все още го изпълвам с Моето присъствие.

Търси дълбоко скритите съкровища в този ден и ще Ме откриеш по пътя си.

Leave a Reply