23 Март

23 Март
Псалм 36:7-9; Псалм 132:15; Йоан 6:12-13


АЗ СЪМ БОГ,

както на филигранния детайл, така и на изобилното благословение. Поверявай на Мен живота си до най-дребните детайли и ще видиш как надхвърлям очакванията ти. Радвам се, когато те чувам да се молиш, затова говори Ми. Колкото повече се молиш, толкова повече отговори можеш да получиш. А и вярата ти се укрепва, като виждаш как отговарям на конкретните ти желания, копнежи и мечти.

Възможностите Ми са неизчерпаеми. Изобилието е в същността Ми. Идвай при Мен с радост, защото е в природата Ми да давам повече от очакваното! Радвам се да изливам благословения върху любимите Си деца. Идвай при Мен с отворено сърце и отворени обятия, готова да получиш всичко, което имам за теб.

Leave a Reply