23 Февруари

23 Февруари
Псалм 89:15-16; Евреи 12:1-2


ПАЗИ СЕ

от ямата на самосъжалението. Когато си изтощена или неразположена, този демоничен капан се изпречва на пътя ти. Не се доближавай до ръба на пропастта. Той лесно поддава и преди да се усетиш, ще пропаднеш. Много по-трудно е да излезеш от ямата, отколкото да стоиш далеч от нея. Затова ти казвам да бъдеш бдителна.

Има няколко начина да се пазиш от самосъжалението. Когато душата ти прелива от хваление и благодарност пред Мен, не е възможно да се самосъжаляваш. И колкото си по-близо до Мен, толкова е по-голямо разстоянието между теб и ямата. Живей в светлината на Моето присъствие, като държиш погледа си върху Мен. Тогава ще имаш издържливостта да тичаш в предстоящото ти поприще, без да се спъваш и без да падаш.

Leave a Reply