23 Юни

23 Юни
Псалм 52:8; Второзаконие 31:6; Ефесяни 4:30


НЕКА ЛЮБОВТА МИ ТЕЧЕ ПРЕЗ ТЕБ,

за да отмива всеки страх и всяко недоверие. Когато Ми се доверяваш, мислите ти се насочват върху Мен и спираш да разработваш стратегии как да се справиш с проблемите си. Постоянното Ми присъствие ти е обещано като гаранция, че никога няма да се изправяш пред нищо сама. Моите деца уж изповядват истината, че съм постоянно с тях и въпреки това се препъват на всяка крачка, сякаш не осъзнават любящото присъствие, с което съм ги обгърнал. Колко Ме натъжава това!

Сърцето Ми се радва, когато преминаваш през деня си с доверие и зависимост от Мен. Отклони ли се вниманието ти, връщай мислите си към Моите истини. За Мен е по-ценно постоянството, отколкото съвършенството в ходенето ти по Моя път.

Leave a Reply