23 Януари

23 Януари
Второзаконие 31:6; 1 Петър 3:4; 2 Коринтяни 4:6-7; 2 Коринтяни 12:9


НЯМА НИЩО ЛОШО В ТОВА ДА СИ ПРОСТО ЧОВЕК.

Не се тревожи и не се безпокой, когато умът ти блуждае, докато се молиш. Насочвай вниманието си към Мен. Усмихвай Ми се – знай, че разбирам сърцето ти. Радвай се на любовта Ми към теб, която е неограничена и безусловна. Прошепвай името Ми с любов, уверена, че никога няма да те оставя и никога няма да те забравя. Така Моят мир ще ти помогне да задържиш кроткия си и тих дух, който е скъпоценен пред Мен.

Докато живееш в близък контакт с Мен, светлината на Моето присъствие ще протича през теб и ще благославя другите. През твоята слабост и ранимост прозира светлината на Моята слава. Моята сила се показва съвършена…в твоята слабост.

Leave a Reply