24 Май

24 Май
Битие 3:8; Псалм 89:15


ПРЕДАЙ МИ УМА СИ

за обновяване и почивка. Остави Ме да изпълня мислите ти. И те ще престанат да галопират. И ти цялата ще се отпуснеш в Моето присъствие. Това е много важно за духовното ти състояние. От първа необходимост.

Всъщност светът, в който живееш има повече от четири измерения. Освен трите пространствени измерения и измерението на времето, съществува и измерението за долавяне на Моето присъствие. То превъзхожда всички други, като открива пред теб небесните хоризонти, докато си още тук на земята. Това е част от първоначалния Ми план за човечеството. Адам и Ева се разхождаха някога с Мен в Едемската градина, преди да ги изгоня от Рая. Искам и ти да се разхождаш с Мен в градината на сърцето си, където съм се настанил трайно.

Leave a Reply