24 Март

24 Март
Псалм 89:15; Евреи 13:8; Исая 41:13


ДОШЛО Е ВРЕМЕ В ЖИВОТА ТИ,

когато трябва да се научиш да предаваш всичко в Божията ръка: обичните си, притежанията си, контрола в живота си. За да предадеш нещо, което е скъпоценно за теб, трябва да се отпуснеш в Моето присъствие, където се чувстваш пълноценна. Отдели си време да се потапяш в светлината на Моята Любов. Докато се отпускаш все повече и повече в присъствието Ми, ръката ти постепенно ще се отваря, за да ми предаде и повери скъпоценните ти хора и неща.

Обгърната от Моето присъствие, ще се чувстваш сигурна, дори и сред най-големите сътресения. Аз съм същият вчера, днес и довека. Докато предаваш все повече и повече неща на Мен, помни, че нито за миг не пускам ръката ти. В това е твоята сигурност, която никой при никакви обстоятелства не може да ти отнеме.

Leave a Reply