24 Юни

24 Юни
Исая 41:10; Псалм 62:5-6


ХВАНИ МЕ ЗА РЪКАТА И МИ СЕ ДОВЕРИ

Докато осъзнаваш присъствието Ми, всичко е наред. Докато ходиш в светлината Ми, не е възможно да се спънеш. Така съм те създал, че да се наслаждаваш на Моето присъствие повече от всичко на света. Най-дълбокото ти удовлетворение е само и единствено в Мен.

Страховете и безпокойствата ти се стапят в светлината на Моето присъствие. Когато се отдалечиш от Мен, ставаш уязвима за тъмнината, която изпълва този свят. Не се учудвай на лекотата, с която можеш да съгрешиш, когато забравиш да се държиш за ръката Ми. Според светските стандарти зависимостта е белег за незрялост. Но в Моето царство зависимостта от Мен е върховен белег за зрялост.

Leave a Reply