24 Януари

24 Януари
Матей 13:46; Яков 1:2; Йоан 16:33


МОЯТ МИР

е най-голямото съкровище: безценният бисер. Това е безценен скъп дар, както за Дарителя, така и за дарения. Аз съм платил цената за този Мир с кръвта Си. А ти го получаваш, като Ми се доверяваш в житейските бури. Ако имаш мира на света – всичко да върви по твоята воля – значи не търсиш Моя неизчерпаем Мир. Благодари Ми, когато нещата не вървят според волята ти, защото духовните благословения идват под формата на изпитания. Враждебните обстоятелства са нормални за този паднал свят. Очаквай ги всеки ден. Радвай се в лицето на трудностите, защото Аз победих света.

Leave a Reply