25 Февруари

25 Февруари
Колосяни 4:2; 1 Солунци 5:18


ПОЧИНИ СИ В МОЕТО ПРИСЪСТВИЕ.

Предай този ден в ръката Ми. Не се втурвай в него като състезателен кон, а ходи целенасочено с Мен, като Ме оставиш да те напътствам стъпка по стъпка. Благодари Ми за всяко благословение по пътя; това носи радост както на теб, така и на Мен. Благодарното сърце те пази от негативните мисли. Благодарността ти помага да видиш изобилието, което изливам върху теб ежедневно. Твоите молитви и молби летят към тронната зала, когато са пропити с благодарност. За всичко благодари, защото това е Моята воля за теб.

Leave a Reply