25 Януари

25 Януари
Евреи 13:15; 2 Коринтяни 3:18; Псалм 73:23-24


НЕКА ЛЮБОВТА МИ ТЕ ОБГЪРНЕ

в сиянието на Моята слава. Стой спокойно в светлината на Моето присъствие и се насищай с Моя мир. Тези спокойни мигове с Мен са сякаш извън времето; в тях се случват много повече неща, отколкото можеш да си представиш. Принасяй Ми в жертва времето си и само гледай колко изобилно ще благославям теб и твоите обични.

Чрез близкото ни общение ти се преобразяваш отвътре навън. Като насочваш мислите си върху Мен, Аз те извайвам според волята Си. От теб се иска само да се оставиш в Моите ръце – да не се съпротивяваш и да не проявяваш нетърпение. Наслаждавай се на живота, който съм ти подарил, като ме оставяш Аз да определям темпото. Дръж ръката Ми с доверието на дете и пътят пред теб ще се разгръща стъпка по стъпка.

Leave a Reply