25 Mай

25 Mай
Исая 41:10; Софония 3:17; Псалм 34:19


СВЕТЪТ Е НАХЛУЛ В ДУШАТА ТИ

детето Ми. Умът ти препуска от проблем на проблем, помръкнал и обладан от безпокойство. В такива моменти Аз оставам извън полезрението ти, но макар и да се опитвам да ти помогна, няма да наруша свободата ти. Ще стоя безмълвно там някъде зад кулисите и ще чакам да си спомниш, че съм с теб.

Когато извърнеш поглед от проблемите си и потърсиш Моето присъствие, товарът ти олеква, защото Ми го предаваш. Обстоятелствата може да не са се променили, но поривът ти да „оправяш” нещата е отстъпил пред дълбоката, удовлетворяваща връзка с Мен. И ние заедно се справяме с предизвикателствата, които ти поднася този ден.

Leave a Reply