26 Април

26 Април
2 Коринтяни 4:16-18; Псалм 89:15


ПРИВЕТСТВАЙ ПРОБЛЕМИТЕ

Когато не допускаш да те потопят, спомагат за извисяване на перспективата. Моите деца преминават като сомнамбули през дните си, докато не се натъкнат на някакво препятствие.

Ако срещнеш проблем, за който нямаш решение, от реакцията ти зависи дали ще се извисиш над него или ще го оставиш да те смаже. Можеш да го посрещнеш на нож, като изпадаш ту в гняв, ту в самосъжаление, което направо ще те потопи. В същото време проблемът може да се окаже стълба, по която като се изкачиш, да погледнеш на живота от Моята перспектива. Извисената перспектива смалява проблема до временна лека неприятност. Обърни се към Мен и се озари със светлината на Моето присъствие.

Leave a Reply