26 Май

26 Май
Откровение 22:13; Йоан 16:33


В ТОЗИ

непредсказуем, хаотичен свят Аз съм Онзи, Който никога не се променя. Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят. Открий в Мен стабилността, за която копнееш.

Аз съм създал един прекрасен хармоничен свят, отразяващ Моето съвършенство, Който сега обаче е под гнета на злото и греха. Всеки човек на тази планета се е изправил пред бездната на несигурността. Единствената противоотрова на тази заплаха е приближаването до Мен. В Моето присъствие можеш да се изправиш срещу несигурността със съвършен мир.

Leave a Reply