26 Февруари

26 Февруари
Второзаконие 29:29; Псалм 32:8


ВОДЯ ТЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА

по пътя на живота ти. Дръж Ме за ръка, довери Ми се, остави Ме да те преведа през този ден. Твоето бъдеще изглежда смътно и несигурно – дори страшно. И това е съвсем нормално. Защото тайните неща принадлежат на Господа, а бъдещето е тайна. Когато се опитваш да си представиш бъдещето, се докосваш до Моите владения. И това като вид безпокойство, е акт на непокорство: да се съмняваш в Моите обещания, че ще се погрижа за теб.

Когато видиш, че се безпокоиш за бъдещето, покай се и се върни към Мен. Аз ще ти покажа следващата стъпка и по-следващата, и по-следващата. Отпусни се и се наслаждавай на пътуването в Моето присъствие, като Ми се довериш да проправям пътя пред теб.

Leave a Reply