27 Април

27 Април
Йоан 17:20-23; Исая 40:29-31


ЕЛА ПРИ МЕН

с празни ръце и отворено сърце, за да получиш изобилните благословения, които имам за теб. Зная дълбочината и остротата на нуждата ти. Животът ти е бил труден, изцедил те е до капка. Ела при Мен, за да наситя и възвърна душата ти.

Моята сила се излива в твоята немощ. Залитащите стъпки на зависимост не са признак на неверие, а белег за необходимостта ти от Моето присъствие.

Leave a Reply