27 Май

27 Май
Псалм 27:8; Римляни 13:14; Колосяни 3:12


ТЪРСИ ЛИЦЕТО МИ

в началото на всеки нов ден. Така ще „се обличаш с Мен” и ще „Ме носиш” през целия ден. Повечето хора се обличат веднага след ставане сутрин. По същия начин колкото по-скоро влезеш в общение с Мен, толкова по-добре ще бъдеш подготвена да посрещнеш всяко препятствие по пътя си.

„Обличането с Мен” е съществено, за да имаш Моя ум, да мислиш Моите мисли. Помоли Святия Дух да поеме контрол над мислите ти и Ме остави да те преобразявам чрез обновяване на ума ти. Така ще си подготвена да се изправиш пред всяка една ситуация. „Обличането с Мен” е най-добрата подготовка за твоя ден. Така ще бъдеш изпълнена с радост и мир.

Leave a Reply