27 Март

27 Март
Римляни 12:2; Откровение 2:4; Колосяни 1:27


УТИХНИ В МОЕТО ПРИСЪСТВИЕ,

макар десетки задачи да се борят за твоето внимание. Нищо не е толкова важно, колкото времето ти с Мен. Докато се потапяш в присъствието Ми, Аз извършвам чудесното Си дело в теб – преобразявам те чрез обновяване на ума. Ако пренебрегнеш времето си с Мен, можеш да се впуснеш в погрешни занимания и да пропуснеш изобилното благословение, което съм приготвил за теб.

Не Ме търси заради това, което мога да ти дам. Помни, че Аз, Дарителят, съм много по-велик от дарбите, с които мога да те даря. Макар че ми доставя огромно удоволствие да благославям Своите чада, Аз много се натъжавам, когато Моите благословения се превръщат в идоли в сърцата им. Всичко може да се превърне в идол, ако отвлича вниманието ти от Мен, Първата ти Любов. Когато Аз съм най-голямото желание на сърцето ти, си защитена от идолопоклонство. Докато пребъдваш в Моето присъствие, се наслаждавай на най-великия дар: Христос в теб, надеждата за Славата!

Leave a Reply