27 Януари

27 Януари
Йоан 14:1-2; Притчи 3:5-6


ДОВЕРИЕТО Е ЗЛАТЕН ПЪТ КЪМ НЕБЕТО.

Когато ходиш по него, живееш над обстоятелствата и светлината на Моята слава се излива изобилно върху теб. Осмели се да вървиш с Мен по този път, защото това е най-прекият път към Небето. Другият е дълъг и обиколен: вие се и се извива, белязан с болка и тъга, с надвиснали черни облаци. Ако разчиташ на собствения си разум, ще бъдеш потопена. Уповавай се на Мен от все сърце и Аз ще оправям пътеките ти.

Leave a Reply