28 Април

28 Април
Плачът на Еремия 3:22-26; Псалм 34:8


ДОКАТО ГЛЕДАШ

напред към новия ден, виждаш редица жалони – важни избори, които трябва да направиш. И важни решения, които трябва да вземеш. Хилядите възможности вследствие на тези избори могат да те объркат. Върни се мислено към началото на деня, към времето Си с Мен, през което съм те подготвял с любов за предстоящите задачи.

Изборите правиш един по един – с мъдрост и съвет от Мен. Защото те често са взаимносвързани, взаимнозависими. Но вместо да се опитваш да чертаеш мислено карта на деня си, се потопи в Моето присъствие и Моята любов. Аз ще те подготвя да се справиш с всичко. Довери Ми се да снабдя всяка твоя нужда на точното време.

Leave a Reply