28 Май

28 Май
1 Тимотей 6:15-16; Яков 4:8; Деяния 17:28; Псалм 145:3-6


ОСТАВИ МЕ ДА ТЕ ПОМАЖА

с Моето присъствие. Аз съм Царят на царете и Господ на господарите и обитавам в непристъпна светлина. Когато ти се приближаваш до Мен, Аз се приближавам до теб. Обгръщам те с присъствието Си, заливам те със силата Си и славата Си и ти се чувстваш толкова малка. Този вид поклонение Ми е скъпоценно.

Човекът по принцип преценява всичко през призмата на своя ограничен разум. Но човешките понятия са толкова тесни за Моята необятност. Затова повечето хора не Ме виждат изобщо, макар че живеят, движат се и съществуват благодарение на Мен.

Наслаждавай се на сияйната красота на Моето присъствие. Изявявай славното Ми съществуване на света!

Leave a Reply