28 Март

28 Март
Филипяни 2:17; Марк 10:15; Исая 26:3


АЗ СЪМ БОГ, КОЙТО ДАВА

ли, дава ли, дава. Когато умрях на кръста за теб, Аз нищо не задържах; излях живота Си като възлияние пред Отца Ми. Понеже даването е присъщо на Моята природа, Аз търся хора, които могат да получат пълна мяра. За да заздравиш връзката си с Мен, трябва да си Ми послушна и да приемаш от Мен. Да приемаш означава да отвориш най-съкровените кътчета на сърцето си, за да го изпълня с изобилните Си благословения. Да си Ми послушна означава да си съсредоточена в Мен, да Ме търсиш във всеки един момент от живота си. Възможно е да имаш непоколебим ум, защото се уповава на Мен, както пише пророк Исая. По този начин получаваш славен дар: Моя съвършен мир.

Leave a Reply