28 Февруари

28 Февруари
Лука 6:37; Йоан 3:16-17; Исая 61:10; Притчи 3:11-12


ПРЕСТАНИ ДА СЕ ОСЪЖДАШ И САМОАНАЛИЗИРАШ,

защото това не е твоя грижа. Престани да се сравняваш с другите. Това поражда в теб чувство на гордост и малоценност, понякога и на двете. Аз водя всяко от Своите деца по пътя специално начертан за него. Сравнението с другите не само е погрешно, но и безсмислено.

Не търси утвърждаване от другите: абстрахирай се както от твоите, така и от чуждите преценки. Единственият източник на истинско утвърждаване е Моята безусловна любов. Много вярващи Ме възприемат като строг Съдия, който гневно издирва техните слабости и грешки. Нищо не е по-далеч от истината! Аз дадох живота Си за греховете ти, за да мога да те облека в одежди на спасение. Ето така те виждам: сияеща в Моята одежда на спасение. Когато те дисциплинирам, никога не го правя с гняв и ожесточение; правя го, защото се опитвам да те подготвя за лично общение с Мен през вечността. Потопи се в любящото Ми присъствие. Приеми Моето утвърждаване, което струи постоянно от трона на благодатта.

Leave a Reply