29 Април

29 Април
Евреи 12:28-29; Псалм 119:105


ОСТАВИ МЕ ДА ТЕ НАУЧА НА БЛАГОДАРНОСТ

Започни с признанието, че всичко – всичките ти притежания и всичко, което си, дължиш на Мен. Изгряването на всеки нов ден е дар от Мен, не е случайна даденост, нещо, което се подразбира. Земята трепти от Моите благословения; животрептящо, творението е свидетелство за съществуването Ми. Ако само забавиш темпа си на живот, ще Ме откриеш навсякъде.

Някои от най-скъпоценните Ми деца са на болнична постеля или заключени в строги тъмнични затвори. Други с желание са усвоили дисциплината да прекарват време насаме с Мен. Тайната да бъдеш благодарна е да се научиш да виждаш всичко от Моята перспектива. Моят свят е класната ти стая. Моето Слово е светилник на нозете ти и виделина на пътеката ти.

Leave a Reply