29 Януари

29 Януари
Псалм 8:5; Битие 1:26-27; 2 Коринтяни 10:5; Исая 26:3


ДРЪЖ ФОКУСА СИ ВЪРХУ МЕН.

Надарил съм те с невероятна свобода, включително и със способността да избираш в какво да се фокусираш. Единствено венецът на Моето творение има тази удивителна способност; това е знак, че си създадена по Мой образ и подобие.

Нека целта ти днес бъде да пленяваш всяка своя мисъл да се покорява на Мен. Всеки път когато умът ти започне да се рее, хвърляй ласото си върху блуждаещите мисли и ги привеждай в Моето присъствие. В Моята светлина тревожните мисли се стапят и изчезват. Осъдителните мисли изгарят в Моята любов. Обърканите представи се подреждат в бистротата на Моя мир. Когато се съсредоточаваш върху Мен, Аз те пазя и съхранявам мира в сърцето ти.

Leave a Reply